RENGØRING AF SÅLERNE

SuperSole indlæggene er behandlet for at undgå voldsomme lugtgener, men selv det bedste indlæg bliver surt ved megen brug.

Rengøring
Først og fremmest er det vigtigt, at du selv har rene fødder. Vi anbefaler, at du vasker dine fødder mindst en 1 gang dagligt med vand og sæbe.
Bakterier lever bedst i et fugtigt miljø. Derfor er det vigtigt, at du tørrer fødderne godt efter vask. 


Det er også vigtigt at få luftet sine fødder i løbet af dagen. Det gør, at føddernes værste sveddampe i løbet af dagen forsvinder. Det er ikke sveden, der lugter, men bakterierne, som udvikles i det fugtige svedområde. Da skoen kan være lang tid om at tørre, tages indlægget ud, når det skal vaskes.
Derefter sprøjtes lidt tekstilrenser på indlægget. Gnub det godt ind, gerne med en blød børste. Det er vigtigt at skylle sålen godt, så der ikke sidder sæberester, som kan resultere i kløe. Til sidst kan man evt. forebygge ny lugt med en såkaldt „killerspray”. 
Bemærk, at indlæggene ikke må skylles med vand, der er mere end 37 varmt. .