KURSUS 1
 
KURSUS1
Biomekanik i UE, brug af dynamiske indlægssåler

Rigtig mange overbelastningsskader i såvel underekstremiteterne samt lænd og ryg skyldes den måde, som biomekanikken fungerer på under gang og løb. For at kunne behandle mange af de skader, der opstår i underekstremiteterne, er det afgørende at forstå og kunne undersøge føddernes og underekstremiteternes biomekanik samt leddenes og muskulaturens indbyrdes funktion under belastning. På kurset gennemgås desuden evidensen for brug af dynamiske indlægssåler i behandlingen af overbelastningsskader i UE. Fremstillingen af dynamiske indlægssåler gennemgås og praktiseres. Efter bestået kursus opnår du autorisation som SuperSole fysioterapeut og optages i SuperSole netværket
 
Indhold
Kurset består af 15 lektioner med vægten lagt på praktiske færdigheder. Underekstremiteternes funktionelle anatomi vil blive grundigt gennemgået. Undersøgelserne vil både blive demonstreret i praksis på kursisterne og i form af patientdemonstrationer. Deltagerne vil på kurset få rig mulighed for at blive fortrolige med de konkrete undersøgelser i forbindelse med fodrelaterede problemer, ligesom der vil blive konkluderet på baggrund af testfundene, og konkrete behandlingsforslag diskuteres. Deltagerne vil i den forbindelse få mulighed for selv at fremstille indlæg til forskellige fodtyper og teste effekten af de fremstillede indlæg. Efter dette kursus vil du være bedre rustet til at behandle patienter med fodrelaterede problemer og opnå autorisation til at behandle efter SuperSole konceptet samt blive optaget i SuperSole netværket.
Tilmelding til kurser eller yderligere information
kontakt Clinical Innovation ApS:
Email: info@clinicalinnovation.dk
www.clinicalinnovation.dk
 
brochurer.jpg
saaletyper.jpg