KURSUS 3
 
CARE

Behandling af specialgrupper med dynamiske indlægssåler

 Diabetes- og gigtpatienten, børn og ældre – sådan gør du – det skal du tænke på! SuperSole Specialkursus

Der kommer flere og flere diabetespatienter i klinikkerne i årene fremover. For at være rustet til behandling af disse patienter er det afgørende, at man som fysioterapeut er i stand til at undersøge for de følgetilstande, der kan komme i fødder og underekstremiteter i forbindelse med sygdommen. På samme måde stiller behandlingen af gigtpatienter samt børn og ældre specielle krav til fysioterapeutens undersøgelse og behandlingsstrategi. Ved anvendelse af dynamiske indlægssåler skal disse overvejelser indgå ved fremstillingen for at sikre optimalt resultat. Kurset er kursus 3 i SuperSole kursusrækken.

Indhold

Kurset består af 15 lektioner. På baggrund af oplæg fra eksterne undervisere vil der i kurset indgå patientdemonstration med specialgrupper såsom diabetikere, rheumatoid artrit, børn, ældre, idrætsfolk etc. Der bliver gennemgået, hvilke ting man bør være opmærksom på ved ledbehandling, ved brug af øvelsesterapi og ved fremstilling af indlægssåler til disse patientgrupper. Deltagerne vil få lejlighed til praktisk at fremstille indlægssåler med specielle korrektioner, og der vil være mulighed for at udveksle erfaringer omkring fremstillingen af diverse indlægssåler. Det tilstræbes, at der er patientdemonstration.
For tilmelding til kurser eller ønskes yderligere information
kontakt Clinical Innovation ApS:
Email: info@clinicalinnovation.dk
www.clinicalinnovation.dk
 
brochurer.jpg
saaletyper.jpg