Løbestilsanalyse
Et farvel til løbeskader
   
 fod skelet Løb er en hård træningsdisciplin, og derfor er det vigtigt at kroppen ikke belastes unødigt, hvilket på sigt vil føre til skader. At analysere løbestil er et fantastisk redskab til at
forebygge fejl- og overbelastninger. Analysen sikrer, at løberen korrigeres og når sine mål skadesfri.


Indhold
Kurset består af 7 lektioner. I løbet af kurset vil den teoretiske baggrund for løbestils-
analyser blive gennemgået, ligesom det nødvendige udstyr for udførelse af løbestilsanalyser
i form af videoudstyr og løbebånd vil blive diskuteret og demonstreret. Herefter vil
deltagerne udføre såvel den praktiske del af løbestilsanalysen, herunder holdningsanalyse,
specifikke tests og optagelse af løbet på løbebånd. Endvidere vil behandlingsforslag i
form af optræning, udspænding samt sko og indlæg blive gennemgået. Kurset vil i videst
muligt omfang indeholde patientdemonstrationer.
brochurer.jpg
 
Dette kursus kan planlægges, så det foregår hos dig / på din klinik. 
En hel kursusdag koster kr. 13.000,- + kørsel. Underviseren kommer til dig, og han/hun har et kamera med, som du beholder efter kurset. Dette er inkl. i kursusprisen.
test af beskrivelse
  Målgruppe
Kurset henvender sig primært til fysioterapeuter og idrætsuddannede. Derudover kan
personer med et godt kendskab til anatomi og biomekanik profitere af dette kursus.
 
  kontakt Clinical Innovation ApS:
Email: info@clinicalinnovation.dk
www.clinicalinnovation.dk