Henning Langberg
 
Hvorfor Fysioterapeuter og fodindlæg
v/ triathlonlandsholdets fysioterapeut,
cand. scient. Ph.D. Henning Langberg
www.supersole.dk
 
 

 

I dag for forskellige grupper af patienter fremstillet indlægssåler henholdsvis af fodterapeuter, bandagister, ortopædiske skomagere og fysioterapeuter. Spørgsmålet er, hvem er bedst, eller måske snare - hvad er forskellen.

I Supersole konceptet har vi valgt side og satser på fysioterapeuterne. Supersole konceptet er et behandlingssystem for fodrelaterede problemer som giver udvalgte fysioterapeuter mulighed for at tage en formaliseret uddannelse, som tager udgangspunkt i den fysioterapeutiske uddannelse omfattende undersøgelse, behandling og eventuelt fremstilling af forskellige typer indlægssåler.

Som fysioterapeut er det velkendt, at en skævhed i ryg, hofte eller knæ kan skyldes, at fundamentet - foden - er ude af balance. Det er lige så elementært, at man ikke kan behandle fodproblemer uden at undersøge, hvordan en ændring i fodens statik, som ved brug af et indlæg, påvirker resten af kroppen. (De samme forhold gør sig gældende for mureren, der ikke kan finde på at ændre på fundamentet uden at se på, hvordan det påvirker resten af huset.)

I den forbindelse er fysioterapeuternes 3-årige uddannelse inden for anatomi, biomekanik, undersøgelsesteknik helt unik. Som fysioterapeut er det utænkeligt at understøtte en patients fod med et indlæg - uden at undersøge om den egentlige årsag til problemet er
· at bevægeligheden i et led i foden er ændret og bør behandles
· om problemet skyldes at foden indgår i kompensationen for et anatomisk for langt ben
· eller om problemerne er opstået, fordi alignment imellem fod og knæ er dårlig.

Alt dette er essentielt at undersøge og behandle, inden man fremstiller og udleverer et indlæg. Lige så naturligt er det for fysioterapeuter, at indlæg ikke skal være et passivt hjælpemiddel, men skal indgå som en del af en behandling, og kan tilpasses løbende, efterhånden som den øvrige behandling i form af mobilisering, optræning og øvrige vævsbehandling får effekt på den tilgrundliggende årsag.

Indlægget skal også kunne tilpasses, hvis patientens tilstand ændres som følge af progression af sygdommen. Da fremstillingen af indlæg hos en fysioterapeut foregår som en del af et behandlingsforløb, sikrer man også, at indlægget hele tiden tilpasses patientens behov.

 

 

Når man som fysioterapeut laver indlæg, er det derfor naturligt at sikre:
· at indlægget kan tilpasses løbende, efterhånden som man kommer igennem med
behandlingen, eller patientens sygdom progredierer
· at indlægget er tilpasset specifikt til den enkelte patient
· at indlægget kan anvendes til såvel at stimulere som at aflaste patienten
· at indlægget så vidt mulig tillader foden naturlige funktioner i forbindelse med
støddæmpningen.

Supersole indlægssåler bliver kun fremstillet af fysioterapeuter, i Supersoles behandlernetværk har vi opstillet en række gensidige krav, til de fysioterapeuter som udgør vores behandlernetværk. Disse indbefatter bl.a.:
· at man er enig i ovenstående behandlingsfilosofi
· at man deltager i vore kurser
· at fremstillingen af et indlæg altid er baseret på en grundig og formaliseret undersøgelse
· at der er stillet en diagnose, inden man går videre med behandlingen
· at patienten informeres og inddrages aktivt i behandlingsforløbet

For at kunne leve op til ovenstående skal fysioterapeuter, inden de kan benytte vores behandlingssystem, gennemgå et uddannelsesforløb, som bygger videre på den almene 3-årige fysioterapeutuddannelse. Det sikrer et højt fagligt niveau.

Til fremstillingen af indlæggene foreligger der en lang række forskellige typer indlægssåler og tilhørende materialer, så man kan tilgodese den enkelte patients behov. I vores system indgår der også mulighed for, at patienten kan returnere indlægget, såfremt det ikke har haft den ønskede effekt. Det er naturligvis vigtigt for os, at der ikke går utilfredse patienter rundt.