hilde og mette mørkblå
HVAD ER DYNAMICFEET ? 

Et koncept bestående af:


En uddannelsespakke med en teoretisk introduktion til  biomekanik, undersøgelsesteknik og praktisk undervisning i fremstilling af DynamicFeet indlægssåler

  Et udvalg af specialdesignede dynamiske indlægssåler

  Workshops

  Et fagudvalg, der udarbejder faglige retningslinier, nyhedsbreve mm.

  En hjemmeside: www.dynamicfeet.dk


DynamicFeet er et fagligt netværk for statsautoriserede fodterapeuter.
Ønsker du at blive DynamicFeet behandler[
klik for info]

område for udd. dynamicfeet behandlere


   

Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløbet består dels af kursus I og II med nedenfor skitserede indhold, dels af en række ad-hoc kurser med undervisere, der er specialister indenfor specifikke emner eller patientgrupper.

Workshops
Workshops afholdes mindst én gang om året. Det tilstræbes at give deltagerne mindst mulig transport, derfor forventes workshops afholdt både i Jylland og på Sjælland. Prisen på workshops er kostpris inkl. administrations gebyr.
Emner for workshops kan være faglige tiltag fra fagudvalget, nye produkter eller emner fra netværksdeltagerne. Emner, der ønskes behandlet, tilsendes fagudvalget, så de er distributøren i hænde 3 uger før afholdelse af workshops.

Eksamen/kvalitetssikrende evaluering
Når kursus I og II er afsluttet og bestået, kan man tilmelde sig eksamen, hvor den statsautoriserede fodterapeuts forståelse af sammenhængen mellem diverse objektive fund og sygdomsbilleder testes. Desuden vil der være praktiske tests i såvel undersøgelse som behandling, herunder indlægsfremstilling. Efter bestået eksamen vil man opnå titlen Certificeret DynamicFeet Behandler.