Rengøring af sålerne

 

Sålerne er behandlet på en måde som begrænser lugtgener. Imidlertid kan alle
typer såler og indlæg blive sure ved megen brug og hårdt arbejde. Du bør derfor læse nedenstående vejledning således at du vedligeholder dine såler bedst mulig. Rengøring af din DynamicFeet såler gennemgås også.

Først og fremmest er det vigtigt selv at have rene fødder. Ens fødder bør som minimum vaskes 1 gang dagligt, med vand og sæbe. Herefter er det vigtigt at tørre fødderne godt af, da bakterierne lever bedst i et fugtigt miljø. Det er også vigtigt i løbet af dagen at få luftet fødderne. Det gør at de værste sveddampe forsvinder,
og da det er bakterievækst der fremkalder lugt og ikke selve sveden. Det er derfor
også vigtigt at huske at skifte sokker ofte.


Når sålen skal vaskes tages den først ud af skoen. Herefter sprøjtes lidt tekstilrens
på sålen. Tekstilrensen gnubbes godt ind i sålens overflade, gerne med en blød børste. Det er vigtigt at skylle sålen grundigt efter behandlingen, for at undgå at
der sidder sæberester, som kan fremkalde kløe. Til sidste kan man evt. forebygge
ny lugt med en såkaldt ”killerspray”.

Bemærk at sålerne ikke må vaskes med for varmt vand, da dette kan ændre blødgøre sålen og ændres formen på korrektionen.

God fornøjelse