Kursus l (2 dage + ½ dags opfølgning): 

.hilde og mette mørkblå 
Indhold:
På kursus I (2 dage) gennemgås det teoretiske grundlag for forståelsen af sammenhængen mellem fodstatik, fodens biomekanik samt overbelastningsskader i såvel fødder som underben.
På baggrund af biomekanikken gennemgås og illustreres den specifikke fodundersøgelse. Undersøgelsen suppleres med funktionstest og ganganalyse.
Begrundelsen for brugen af indlægssåler til forskellige fodtyper gennemgås med baggrund i den beskrevne biomekanik.
Herefter fremstilles indlægssåler, hvor der lægges vægt på korrektion af fodens biomekanik, og den traditionelle brug af grundsål diskuteres. Endelig gennemgås krav til fodtøj og
relationen mellem hensigtsmæssigt fodtøj og indlægssåler.

Kursusform:
Kurset består af 15 lektioner (+ ½ dags opfølgning) med vægten lagt på praktiske færdigheder.
Foden og underbenets funktionelle anatomi vil blive gennemgået, ligesom specifik undersøgelse af fodens mobilitet og funktion gennemgås. Undersøgelserne vil blive demonstreret i praksis på kursisterne. Deltageren vil på kurset få mulighed for at blive fortrolige med de konkrete undersøgelser.
På baggrund af testfundene diskuteres konkrete behandlingsforslag.
Deltageren vil få mulighed for selv at fremstille indlæg til forskellige fodtyper samt teste effekten af de fremstillede indlæg.
Efter afslutningen af 2 dags kurset afholdes et ½ dags opfølgning med fokus på praktisk fremstilling af indlæg. Det er afgørende for udbyttet af det samlede kursus, at kursusdeltageren har haft tid til at fremstille en række (5-10 par) indlæg i den mellemliggende periode.

Resultat:
Deltageren vil opnå en dyb forståelse af rationalet bag brugen af indlægssåler, så denne er i stand til at videreformidle denne information til såvel patienter som samarbejdspartnere i sundhedssystemet.
Deltageren vil være i stand til at fremstille DynamicFeet indlægssåler, tilrette disse ved behov, samt deltage i det faglige netværk omkring DynamicFeet konceptet.

   
For tilmelding til kurser eller ønskes yderligere information
kontakt Kjærulff: eller klik her
kjærulff logodynamicfeet knap 2find forhandler