Kursus lI (2 dage): 
.


hilde og mette mørkblå 

Indhold:

På kursus II bygges videre på den biomekaniske baggrund for brug af DynamicFeet indlægssåler. Da det forudsættes, at deltageren er fortrolig med 
fremstilling af indlægssåler til diverse fodtyper og anvendelse af de forskellige såletyper, vil hovedvægten ligge på fremstilling og tilretning af
indlægssåler til vanskelige patienter.
Deltageren opfordres til på forhånd at indsende patientcases til efterfølgende diskussion.
Der arbejdes desuden med let mobilisering af fodens led, idet en god bevægelighed i foden er essentiel for at afhjælpe patienternes gener. En god bevægelighed nedsætter i det hele taget risikoen for skader.

Kursusform:
Kurset består af 15 lektioner med vægten lagt på praktiske færdigheder. På baggrund af de medbragte patientcases gennemgås relevant teori, og indlægsfremstilling øves i praksis.

Resultat:
Deltageren vil på baggrund af kurset være i stand til at undersøge specifikke led i foden samt kunne fremstille indlægssåler til diverse patienttyper. Deltageren vil desuden være i stand til at undersøge og diagnosticere fodrelaterede problemer for en lang række specialgrupper.

   
For tilmelding til kurser eller ønskes yderligere information
kontakt Kjærulff: eller klik her
kjærulff logodynamicfeet knap 2find forhandler