Løberknæ
 

Hvad er løberknæ?
Løberknæ er en overbelastningsskade som oftest ses hos langdistance løbere (deraf kælenavnet) og i mindre omfang hos cyklister og skiløbere, der har forøget deres træningsdistance, har skiftet træningsterræn eller har skiftet fodtøj.Hvordan føles det?

Lidelsen giver sig til kende ved hyppige, spredte smerter på ydersiden af knæet, specielt på det sted hvor det iliotibiale bånd løber henover et knoglefremspring på knæleddet. Ved bevægelse glider båndet henover fremspringet, og hvis dette gøres ofte og/eller båndet er relativt stramt, kan det føre til en irritationstilstand i dette område. Undersøgelser tyder på, at lidelsen udgør op til 20% af knæskader hos løbere, og at mænd mellem 20 og 40 år med træningsdistancer over 30 km pr uge oftest har sygdommen. Ved undersøgelser findes ømhed, når man mærker på benets yderside cirka 3 centimeter over knæets ledlinje. Smerten fremkommer igen hvis patienten står på eet ben og vugger frem og tilbage med benet bøjet cirka 30 grader. Lidelsen fremkommer alene uden anden skade på ledbånd, hævelse i knæet eller ledløshed.

Diagnose og behandling
Der findes ingen røntgen- eller andre laboratorieundersøgelser, som kan påvise lidelsen, som forekommer lidt hyppigere hos folk med normal eller "kalveknæ" stilling, end sammenlignet med "kalveknæstilling". Dog vil man ved en ultralydsscanning kunne identificere en fortykkelse af tractus iliotibialis ud for den laterale femur-epicondyl. Det er vigtigt, at du hurtigt finder årsagen til dine smerter og får det rettet. Det kan i nogle tilfælde fjerne smerterne. I andre tilfælde er det svært præcis at finde årsagen, og nogle af generne kan være blevet mere permanente. Her kan det være nødvendigt med en periode med genoptræning, som fokuserer på balance og udspænding samt korrektion af fejlbelastningen Behandlingen af lidelsen består primært i en aflastning, hvilket ofte vil betyde ophør med løb i kuperet terræn eller at udskifte løb med ikke-vægtbærende idræt i 4-6 uger. Nogle mener af afkortelse af løbeskridt længde er af betydning, men det er aldrig bevist i undersøgelser. Da der er tale om en irritationstilstand kan anti-inflammatorisk medicin ofte hjælpe hvis de ledsages af mindre træning, ligesom indlæg i skoene har været forsøgt.

 

Spørg din fodterapeut, hvis du er i tvivl.
brochurer knap dynamicfeet